picture-26002*
picture-26002/_

Privacyverklaring Leefstijlcoaching Amersfoort


In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Leefstijlcoaching Amersfoort persoonsgegevens verwerkt en gebruikt en is van toepassing op alle diensten die Leefstijlcoaching Amersfoort verstrekt. Leefstijlcoaching Amersfoort respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke infomatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de verwerking houdt Leefstijlcoaching Amersfoort zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Persoonsgegevens die Leefstijlcoaching Amersfoort verzamelt:

 • Jouw bedrijfsnaam
 • Jouw Kvk nummer
 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw adresgegevens
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief)
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Leefstijlcoaching Amersfoort verwerkt:


Leefstijlcoaching Amersfoort verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan ons zijn verstrekt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Leefstijlcoaching Amersfoort persoonsgegevens:


Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken omdat je gebruik maakt van de diensten van Leefstijlcoaching Amersfoort en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (door het invullen van het online contactformulier, aanmelden E-book, of online aanmelden nieuwsbrief) aan Leefstjilcoaching

Amersfoort.


De doelen van de gegevensverwerking zijn:

 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • Voor het opstellen en factureren van facturen
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief/E-book
 • Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail)
 • Leefstijlcoaching Amersfoort analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Hoe lang jouw gegevens bewaard worden:


Leefstijlcoaching Amersfoort bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de specifieke doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verstrekt en met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden binnen een maand verwijderd.


Gegevens delen met anderen:


Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht of weggegeven tegen wederdiensten. Aan Leefstijlcoaching Amersfoort verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Leefstijlcoaching Amersfoort. Wanneer voor een betere dienstverlening aan jou de hulp van anderen worden ingeroepen wordt aan jou toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven indien nodig.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Leefstijlcoaching Amersfoort in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leefstijlcoachingamersfoort.nl, binnen 4 weken wordt op je verzoek gereageerd.


Indienen klacht:


Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat Leefstijlcoaching Amersfoort, niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat kan via de volgende link:


Cookies:


Wanneer je de website van Leefstijlcoaching Amersfoort bezoekt of een reactie achterlaat op de site wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt geplaatsd in zich. Deze cookie verloopt na een dag.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookie meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Leefstijlcoaching Amersfoort maakt op haar website enkel gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Leefstijlcoaching Amersfoort. www.leefstijlcoachingamersfoort.nl


Beveiligen:


Leefstijlcoaching Amersfoort doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang,verlies of diefstal. De website van Leefstijlcoaching Amersfoort maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als je de indruk hebt dat jouw gegevensniet goed beveiligt zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de Leefstijlcoaching Amersfoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@leefstijlcoachingamersfoort.nl